Adtech ska hjälpa IKEA att lyfta klimat, HBTQ och jämställdhet

IKEA påbörjar ett samarbete med bolaget Adlede gällande kontextuell annonsering i Japan, Tjeckien, Kanada, Italien och IKEA Försäljnings AB i Umeå.

IKEA:s mål med annonssamarbetet är att på ett effektivt sätt kunna ta ställning i viktiga samhällsfrågor såsom klimat, HBTQ och jämställdhet. Det är genom Adledes kontextuella annonseringsteknologi som IKEA:s digitala annonser endast visas på utvalda artiklar hos välkända publicister.

Läs mer på https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/06/19/adtech-ska-hjalpa-ikea-lyfta-klimat-hbtq-och-jamstalldhet-i-sin-marknadsforing/

Jon Hollström